درباره ما

تیم جوان و بروز ایرانی دست به کار شده اند و یوآی سایت را راه اندازی کرده اند تا بتوان سرویسی در شان ایرانیان را عرضه کنند و این تیم سعی می کند که همیشه علم خود را بروز کند و با سبک روز پیش برود و بتواند نیاز کاربر و مشتری را با استاندارد های روز برآورده کنند

به زودی جزئیات کاملی در مورد اعضای تیم و شرح انجام پروژه و … را به اطلاعاتان می رسانیم